Psykoterapia


Ajankohtaista

Vastaanotto: Korona aikana ainoastaan videoyhteydellä.

 

Mottagning: Under corona epidemin bara video mottagning.

Ihmisen kehitys

Ihminen elää ja kasvaa kokemuskentässä, johon vaikuttaa hänen tiedostamaton tapansa toimia ja reagoida, hänen arvomaailmansa, entiset ja nykyiset ihmissuhteet, työ ja ympärillä toimiva yhteiskunta. Lähes jokaisella ihmisellä on lapsuuden tai aikuiselämän kokemuksia, jotka ovat estäneet eheän minuuden kehittymisen tai vaurioittanut sitä. Niin kuin puu, joka tarvitsee aurinkoa, vettä, puhdasta ilmaa ja ravintorikasta, vankkaa maaperää kasvakseen hyvin, ihminen kehittyy terveeksi, toimivaksi ja tasapainoiseksi persoonaksi, kun fyysisisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin perustarpeisiin on vastattu varsinkin lapsuudessa mutta myös aikuiselämässä. Sekä kehomme että mielemme tarvitsee ravintoa- läheisyyttä ja yhteyttä toisiin ihmisiin. Vahvoilla juurilla varustettu puu kestää myrskyt ja sen latva ja juuret voivat kietoutua toisen puun latvaan ja juuriin. Tällaista yhteenkuuluvuutta me ihmiset myös ennen kaikkea sisimmässämme kaipaamme.Kasviruukku

Kun kasvuympäristö on ollut puutteellinen, kun jokin keskeinen ravinne puuttuu, tai ympäristö on epäpuhdas tai haitallinen, puusta tulee kitukasvuinen. Ellei ihminen lapsuudessa ja kasvuiässä ole saanut hyväksyntää, huomiota ja rakkautta se näkyy aikuisiässä erilaisina oireina: masennuksena, tyhjyyden tai merkityksettömyyden tunteina, ahdistuksena, ärtyneisyytenä, paniikkihäiriöinä, raivokohtauksina, syyllisyyden tai häpeän kokemuksina yms. Ihmisen kasvun pahimpia häiriötekijöitä ovat lapsuudessa koettu hyväksikäyttö, mitätöiminen, alkoholismi, väkivalta, vanhempien avioero jne. Psykoterapia auttaa ongelmien selvittämisessä, tunteiden purkamisessa ja opettaa elämään tavalla, joka tuottaa enemmän iloa ja tyydytystä.Takaisin ylös