Psykoterapia


Ajankohtaista

Vastaanotto: Korona aikana ainoastaan videoyhteydellä.

 

Mottagning: Under corona epidemin bara video mottagning.

Psykoterapia

          Käsitykseni mukaan ihminen on pohjimmillaan hyvä. Ihminen voi muuttua ja muuttaa elämäänsa jos näin tahtoo. Usein hän tarvitsee tähän toisen ihmisen tukea ja opastusta. Psykoterapeutti on ihmisen inter- ja intrapersoonallisen toiminnan asiantuntija. Hän ymmärtää miten ihminen toimii silloin kun kaikki ei suju toivotulla tavalla. Psykoterapeutilla on myös keinoja, joilla purkaa vanhoja rasitteita ja kasvattaa uusia työkaluja paremman elämän rakentamiseksi.

Tietoiset tai tiedostamattomat muistot kokemuksistamme värittävät sitä mitä uskomme itsestämme nyt ja mahdollisuuksistamme tulevaisuudessa. Meillä on usein ”kauhuskenaarioita” ja pelkoja omasta onnistumisesta tai epäonnistumisesta nyt ja tulevaisuudessa. Tämä vie energiaa tämän hetken elämästä ja kokemuksista- tästä hetkestä, joka on ainut joka on. Voimme toimia ainoastaan nyt, ja ainoastaan nyt voimme valita toisin kuin aikaisemmin. Psykoterapian tehtävä on opettaa näkemään ja tunnistamaan oma todellisuus sellaisena kuin sen kokee tässä ja nyt, läsnäolevana. Henkilön tapa reagoida viestittää paljon hänen henkilöhistoriastaan ja elämänkokemuksistaan ja siitä minkälaista peiliä hänelle on lapsena näytetty vanhempien ja muiden aikuisten suhtautumisessa.

Pilvi

Autan sinua löytämään traumojesi kipukohtia, kohtaamaan ne ja tuen sinua niihin liittyvien tunteiden paljastamisessa ja ilmaisussa. Yhdessä pohdimme miten traumaattinen kokemus on vaikuttanut elämääsi ja miten voisit toimia vapautuaksesi ja eheytyäksesi niistä. Tutustumalla, tutkimalla ja kasvattamalla omaa tietoisuuttasi sisäisistä ja ulkoisista ristiriidoista, niihin liittyvistä tunteista ja toimintatavoista selviävät omat vahvuutesi ja rajoituksesi ja kasvat ihmisenä.

Psykoterapian edetessä löydät tapoja ja saat voimia tehdä uusia valintoja. Kyky valita antaa tyydytyksen tunteen ja lisäät vastuunottokykyäsi. Taito välittää tarpeitaan, toiveitaan, näkemyksiään ja kiitosta yksityiselämässä ja työpaikalla tyydyttää ihmisen syvintä tarvetta olla aidossa ja syvässä kontaktissa muiden ihmisten kanssa. Jokainen voi oppia tämän iästä riippumatta.Takaisin ylös