Psykoterapia


Aktuellt

�

Vastaanotto: Porvoon keskustassa on tilaa KELA tuen saaville asiakkaille. Helsingissä Töölöössä.

HUOM!: Yhteystiedoissa oleva osoite on vanhentunut.

Mottagning: I Borgå centrum finns tider för nya FPA klienter.

 

OBS!: adressen i kontaktuppgifter är föråldrad.

 

Arbetshandledning

          Gestaltterapins principer och metoder lämpar sig utmärkt för arbetshandledning individuellt eller i grupp. Att på ett nytt sätt förstå Neulatsin inre dynamik, sej själv och sina möjligheter, är till hjälp också i arbetslivet. En större medvetenhet om sitt eget sätt att komminucera möjliggör en rakhet, som minskar missförstånd och konflikter. Det blir mera energi över för det viktigaste-arbetet. www.properson.fi