Psykoterapia


Aktuellt

Vastaanotto: Korona aikana ainoastaan videoyhteydellä.

 

Mottagning: Under corona epidemin bara video mottagning.

Arbetshandledning

          Gestaltterapins principer och metoder lämpar sig utmärkt för arbetshandledning individuellt eller i grupp. Att på ett nytt sätt förstå Neulatsin inre dynamik, sej själv och sina möjligheter, är till hjälp också i arbetslivet. En större medvetenhet om sitt eget sätt att komminucera möjliggör en rakhet, som minskar missförstånd och konflikter. Det blir mera energi över för det viktigaste-arbetet. www.properson.fi