Psykoterapia


Aktuellt

Vastaanotto: Korona aikana ainoastaan videoyhteydellä.

 

Mottagning: Under corona epidemin bara video mottagning.

Gestaltterapi

          Gestaltterapin är en psykoterapiform, som psykiatern Fritz (Friedrich) Perls utvecklade tillsammans med sin hustru Laura Perls, Paul Goodman och Ralf F. Hefferline på 1950-talet. Perls ville skapa en psykoterapiform, som i praktiken hjälper människor att förändra sig och växa till. Han använde sitt mångsidiga teoretiska och praktiska kunnande. Gestaltterapins rötter sitter i psykoanalys, Gestaltpsykologi, kroppsterapi, existentialism, fenomenologi, humanism, psykodrama och österländsk filosofi.

KukkulaI Gestaltterapin ses människan som en psykofysisk helhet, som står i kontakt med sig själv och sin omgivning. Om kontakten är oavbruten och fortgår till processens slut, upplever människan tillfredsställelse och är nöjd. Om, vilket ofta händer, kontakten avbryts, upplever vi en känsla av otillfredsställelse, av något oavslutat som gör sig påmint också senare. Vi avbryter en kontakt omedvetet och automatiskt när situationen eller upplevelsen känns för stark. Händelsen som sker nu, påminner om något omedvetet från det förflutna, något som gör ont och vi skyddar oss naturligtvis från det. Fast det inte finns något aktivt minne, minns kroppen och ger ledtrådar till den sårande, oklara händelsen. Då kan upplevelsen och känslorna kring den bearbetas och "laddas ur". En oavslutad händelse eller upplevelse idag lämnar “gammalt gråll” och tär på den energi som annars skulle stå till förfogande. Vi blir deprimerade, ångestfyllda, är rädda eller panikslagna.

Gestaltterapi är processarbete, där klienten med terapeutens stöd och ledning kommer underfund med vad hans / hennes beteende och känslor hänger ihop med och vad de innebär. Gångna händelser och avlidna personer kan “väckas till liv” med fantasins hjälp och en tom stol. Klienten får uppleva och pröva på hur han / hon skulle bemöta motspelaren idag. Psykoterapeuten bidrar med förslag till meningar för att hjälpa klienten experimentera och uppleva något nytt, som inte var möjligt i det förflutna. Klientens medvetenhet och inre dynamik har en möjlighet att förändras. Att lyssa och att respektera är viktiga värden också inom en psykoterapi session.

Gestaltterapi kan användas bla. för att lindra stress, depression och ångest, för att bättre förstå parförhållanden, utbrändhet eller kontakt- och kommunikationssvårigheter. Processen fortskrider i takt med klientens ökade medvetenhet. Som hjälpmedel används tekniken med den s.k. tomma stolen, kroppsmedvetenhet och – arbete, drömmar, fantasier, konstterapeutiska metoder eller drama (i grupp).Takaisin ylös