Psykoterapia


Aktuellt

�

Vastaanotto: Porvoon keskustassa on tilaa KELA tuen saaville asiakkaille. Helsingissä Töölöössä.

HUOM!: Yhteystiedoissa oleva osoite on vanhentunut.

Mottagning: I Borgå centrum finns tider för nya FPA klienter.

 

OBS!: adressen i kontaktuppgifter är föråldrad.

 

Om psykoterapeuten

          Jag heter Marianne Borg Hyökki. Jag är till min grundutbildning doktor i argonomie- och forstvetenskaper (huvudämne mikrobiologi) och har verkat som forskare och lärare i växtmolekylbiologi vid Helsingfors Universitet. Min egen historia och livsituation gjorde att jag blev intresserad av psykoterapi i mitten av 1980-talet. Så småningom började människor intressera mej mera än växter och provrör. Jag fick en möjlighet att utbilda mej till Gestaltterapeut vid ett danskt institut 1992-96. År 1998 beviljade Rättsskyddscentralen för Hälsovården i Finlandden skyddade yrkesbetäckningen psykoterapeut. År 2000 erhöll jag kompetens som rehabiliterings psykoterapeut av Folkpensionsanstalten. Jag blev färdig Sexual- och traumaterapeut med Gestaltterapeutisk inriktning ordnad av Metodi Team Oy år 2002.

Jag ger individual- och parterapi samt ger handledning. Tillsammans med min kollega Pirjo Juutilainen organiserar och leder jag årligen en grupp med Gestaltterapeutiska metoder (på finska, möjlighet till individuellt jobb på svenska). Gruppen startar i början av året, och träffas sammanlagt åtta veckoslut. Sex veckoslut arbetar vi i centrala Helsingfors. I maj och november är veckoslutet förlängt med en dag och ordnas som internat på Stor-Kroksnäs Konferensgård i Borgå (www.kokouskartano.fi). Jag organiserar också kortare terapigrupper på svenska och finska.

Kontaktuppgifter

Mottagning:: Fredrikinkatu 45 A 4, 00100 HELSINKI
GSM: 050 65 255
e-mail: info(at)properson.fi
Takaisin ylös