Psykoterapia


Aktuellt

Vastaanotto: Korona aikana ainoastaan videoyhteydellä.

 

Mottagning: Under corona epidemin bara video mottagning.

Om psykoterapeuten

          Jag heter Marianne Borg Hyökki. Jag är till min grundutbildning doktor i argonomie- och forstvetenskaper (huvudämne mikrobiologi) och har verkat som forskare och lärare i växtmolekylbiologi vid Helsingfors Universitet. Min egen historia och livsituation gjorde att jag blev intresserad av psykoterapi i mitten av 1980-talet. Så småningom började människor intressera mej mera än växter och provrör. Jag fick en möjlighet att utbilda mej till Gestaltterapeut vid ett danskt institut 1992-96. År 1998 beviljade Rättsskyddscentralen för Hälsovården i Finlandden skyddade yrkesbetäckningen psykoterapeut. År 2000 erhöll jag kompetens som rehabiliterings psykoterapeut av Folkpensionsanstalten. Jag blev färdig Sexual- och traumaterapeut med Gestaltterapeutisk inriktning ordnad av Metodi Team Oy år 2002.

Jag ger individual- och parterapi samt ger handledning.

Kontaktuppgifter

GSM: 050 65 255
e-mail: info(at)properson.fi
Takaisin ylös