Psykoterapia


Aktuellt

Vastaanotto: Korona aikana ainoastaan videoyhteydellä.

 

Mottagning: Under corona epidemin bara video mottagning.

Psykoterapi

          Enligt min uppfattning är människan i grund och botten god. En människa kan förändras och ändra sitt liv om hon vill. Ofta behövs stöd och ledning av en annan människa. En psykoterapeut är expert på inter- och intrapersonella funktioner. Han / hon förstår på djupet hur en människa fungerar även när allt inte sker på önskat sätt. En psykoterapeut har också redskap som hjälper att lösa upp gamla funktioner och för att få nya att slå rot. Reslutatet blir ett bättre liv.

Medvetna och omedvetna minnen av tidigare upplevelser färgar vår bild av oss själva nu och våra möjligheter i framtiden. Vi har ofta “katastrof fantasier” och rädsla för att misslyckas eller lyckas nu och i framtiden. Detta tär på energinivån och påverkar hur vi upplever det som händer just nu- den enda tid som är. Vi fungerar och känner endast i nuet, endast nu kan vi välja annorlunda än tidigare. Psykoterapins uppgift är att lära klienten att se och uppleva sin verklighet sådan den är, såsom han / hon upplever den här och nu och att undersöka vad som kunde vara annorlunda och hur det är möjligt göra en förändring. En persons sätt att reagera berättar indirekt om hans /hennes personhistoria och om hur han / hon bespeglades som barn av föräldrarnas och andra vuxnas förhållningssätt.

Pilvi

Som psykoterapeut hjälper jag dej att reda ut var du fastnar,var och när det gör ont i dej och stöder dej i att hitta och uttrycka de känslor som hänger ihop med traumat. Tillsammans begrundar vi hur den traumatiska händelsen har påverkat ditt liv och hur du skall göra för att befrias från traumat och hela dej. Genom att bekanta dej med och öka din medvetenhet om konflikter i det inre och det yttre, om de känslor och de beteendemönster som aktiveras i olika situationer blir dina egna starka sidor och dina begränsningar tydligare och du växer som människa.

När psykoterapin framskrider, hittar du nya sätt att fungera och krafter att göra nya val. Förmågan och friheten att välja är tillfredsställande och ökar förmågan att ta ansvar. Konsten att förmedla sina behov och önskningar, sina åsikter och sin uppskattning både privat och i arbetslivet tillfredsställer människans djupaste behov av djup och äkta kontakt med andra människor. Alla kan lära sig detta oberoende av ålder.Takaisin ylös