Psykoterapia


Aktuellt

Vastaanotto: Korona aikana ainoastaan videoyhteydellä.

 

Mottagning: Under corona epidemin bara video mottagning.

Människans utveckling

          En människa lever och fungerar i ett fält av upplevelser, som påverkas av hennes medvetna och omedvetna sätt att agera och reagera, hennes värderingar, tidigare och nuvarande människoförhållanden, arbete och det omgivande samhället. Nästan alla människor har erfarenheter från vuxenlivet eller barndomen, vilka har skadat eller hindrat att ett helt jag utvecklats. I likhet med ett träd, som behöver sol, vatten, ren luft och en näringsrik, stabil jordmån för att växa bra, behöver en människa för att utvecklas på bästa möjliga sätt till en frisk, fungerande och balanserad individ att de fysiska, psykiska och sociala grundbehoven uppfylls. I synnerhet i barndomen, men också i det vuxna livet. Både kropp och själ behöver näring- närhet och kontakt till andra människor. Ett träd med kraftiga rötter står mot alla stormar och dess rötter och krona kan slingra sej in i andra träds rötter och kronor. Djup samhörighet är det vi människor längtar efter allra mest.Kasviruukku

När växtmiljön är bristfällig, när något centralt näringsämne saknas, eller när omgivningen är förorenad eller skadlig, växer trädet fel, stammen är krokig och bladen missfärgade. Om en människa inte under sin uppväxt får godkännande, uppmärksamhet och kärlek syns detta som olika symptom i vuxenlivet: depression, känsla av tomhet och meningslöshet, ångest, irritation, panikreaktioner, raseriutbrott, svårigheter i människorelationer, skuld och skam. Det skadligaste som ett barn kan utsättasför är sexuellt utnyttjande, psykisk tillintetgörelse, känslokyla, alkoholism, våld, föräldrarnas skilsmässa osv.Takaisin ylös