Psykoterapia


Ajankohtaista

�

Vastaanotto: Porvoon keskustassa on tilaa KELA tuen saaville asiakkaille. Helsingissä Töölöössä.

HUOM!: Yhteystiedoissa oleva osoite on vanhentunut.

Mottagning: I Borgå centrum finns tider för nya FPA klienter.

 

OBS!: adressen i kontaktuppgifter är föråldrad.

 

Työnohjaus

          Gestaltterapian ajatusmaailma ja menetelmät soveltuvat hyvin yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen. Oman sisäisen toiminnan ymmärtäminen ja itsensä ja Neulat mahdollisuuksiensa kokeminen uudella tavalla auttavat myös työelämässä. Kun on tietoinen omasta tavasta kommunikoida voi olla suora, ja välttää väärinkäsityksiä niin että ristiriitoja ja uupumusta syntyy vähemmän. Energiaa säästyy työntekoon ja luovaan toimintaan. www.properson.fi